Çalışma Alanlarım

Ceza Hukuku

Bankacılık Hukuku

Kabahatler Hukuku

Askerî Ceza Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

İnternet Hukuku

Çevre Ceza Hukuku

Tıp Hukuku

Vergi Ceza Hukuku

Çocuk Ceza Hukuku

Spor Ceza Hukuku

İnfaz Hukuku

Gümrük Hukuku

Medenî Hukuk

Borçlar Hukuku

Ticaret Hukuku

Ekonomi Ceza Hukuku

Sermaye Piyasası Hukuku

Fikrî Mülkiyet Hukuku

Basın ve Medya Hukuku

Haberler